สูตร แบล็คแจ็ค คาสิโนออนไลน์ทั้งหมดที่เราได้นำมาแนะนำนี้ทางทีมงานได้ทำการทดลองใช้จริงมามากกว่า 100 เกม แล้วซึ่งถือว่าได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ จึงเอามาให้ท่านได้ศึกษาหรือนำไปปรับใช้เพื่อเพิ่มโอกาสการทำเงินให้ได้สูงที่สุด

สูตรการเล่นแบบ Hard Hand

Hard Hand คือถ้าไพ่สองใบแรกไม่มี A

ถ้าแต้มไพ่รวมกันแล้วได้ไม่เกิน 8 แต้มให้ขอไพ่เพิ่มทุกครั้ง

ถ้าแต้มไพ่รวมกันแล้วได้ 9 แต้ม และเจ้ามือได้ 3-6 แต้ม ให้ Double แต่ถ้าได้แต้มอื่นๆ ให้ขอไพ่เพิ่ม

ถ้าแต้มไพ่รวมกันแล้วได้ 10 แต้ม และเจ้ามือได้ 2-9 แต้ม ให้ Double แต่ถ้าได้แต้มอื่นๆ ให้ขอไพ่เพิ่ม

ถ้าแต้มไพ่รวมกันแล้วได้ 11 แต้ม และเจ้ามือได้ 2-10 แต้ม ให้ Double ให้ขอไพ่เพิ่มถ้าเจ้ามือได้ A

ถ้าแต้มไพ่รวมกันแล้วได้ 12 แต้ม ให้ขอไพ่เพิ่มถ้าเจ้ามือได้ 2-3 แต้ม แต่ถ้าเกิดเจ้ามือได้ 4-6 แต้มให้อยู่ แต่ถ้าได้แต้มอื่นๆ ให้ขอไพ่เพิ่ม

ถ้าแต้มไพ่รวมกันแล้วได้ 13-16 แต้ม อยู่ได้ถ้าเจ้ามือได้ 2-6 แต้ม แต่ถ้าได้แต้มอื่นๆ ให้ขอไพ่เพิ่ม

ถ้าแต้มไพ่รวมกันแล้วได้ 17-21 แต้ม ควรอยู่

Soft-Hand

สูตรการเล่นแบบ Soft Hand

Soft Hand คือถ้าไพ่สองใบแรกมี A ออกหนึ่งใบ

ถ้าเกิดได้ไพ่ A กับ 2 หรือ 3 และเจ้ามือได้ 5-6 แต้ม ให้ Double แต่ถ้าได้แต้มอื่นๆ ให้ขอไพ่เพิ่ม

ถ้าเกิดได้ไพ่ A กับ 4 หรือ 5 และเจ้ามือได้ 4-6 แต้ม ให้ Double แต่ถ้าได้แต้มอื่นๆ ให้ขอไพ่เพิ่ม

ถ้าเกิดได้ไพ่ A กับ 6 และเจ้ามือได้ 3-6 แต้ม ให้ Double แต่ถ้าได้แต้มอื่นๆ ให้ขอไพ่เพิ่ม

ถ้าเกิดได้ไพ่ A กับ 7 อยู่ได้ถ้าเจ้ามือได้ 2,7,8 แต้ม และหากเจ้ามือได้ 3-6 แต้ม ให้ Double แต่ถ้าได้แต้มอื่นๆ ให้ขอไพ่เพิ่ม

ถ้าเกิดได้ไพ่ A กับ 8 หรือ 9 ควรอยู่

Double-card

สูตรการเล่นแบบไพ่คู่

ถ้าเกิดได้ไพ่คู่ A หรือคู่ 8 ควรที่จะแยกออกเป็น 2 มือเสมอ

ถ้าเกิดได้ไพ่คู่ 2 หรือคู่ 3 ควรที่จะแยกออกเป็น 2 มือ เมื่อเจ้ามือได้ 2-7 แต้ม แต่ถ้าได้แต้มอื่นๆ ให้ขอไพ่เพิ่ม

ถ้าเกิดได้ไพ่คู่ 4 ควรที่จะแยกออกเป็น 2 มือ เมื่อเจ้ามือได้ 5 หรือ 6 แต้ม แต่ถ้าได้แต้มอื่นๆ ให้ขอไพ่เพิ่ม

ถ้าเกิดได้ไพ่คู่ 5 และเจ้ามือได้ 2-9 แต้ม ให้ Double แต่ถ้าได้แต้มอื่นๆ ให้ขอไพ่เพิ่ม

ถ้าเกิดได้ไพ่คู่ 6 ควรที่จะแยกออกเป็น 2 มือ เมื่อเจ้ามือได้ 2-6 แต้ม แต่ถ้าได้แต้มอื่นๆ ให้ขอไพ่เพิ่ม

ถ้าเกิดได้ไพ่คู่ 7 ควรที่จะแยกออกเป็น 2 มือ เมื่อเจ้ามือได้ 2-7 แต้ม แต่ถ้าได้แต้มอื่นๆ ให้ขอไพ่เพิ่ม

ถ้าเกิดได้ไพ่คู่ 9 ควรที่จะแยกออกเป็น 2 มือ เมื่อเจ้ามือได้ 2-6 และ 8,9 แต้ม แต่ควรอยู่เมื่อเจ้ามือได้ 7,10 แต้มหรือ A

ถ้าเกิดได้ไพ่คู่ 10 ควรอยู่